Våra tjänster Shipping och Offshore Bedömning av ballastvattentankar

Bedömning av ballastvattentankar

Okunnighet är INTE en salighet när det gäller ballasttankar!

 Ballasttankar är områden ombord som, om inte helt bortglömda, i alla fall ofta försummade. Detta kan bero på åtkomstproblem , tidsbrist ; godshantering m.m... det är ett svårt och impopulärt jobb att korrekt inspektera ballasttankar och listan med skäl för att undvika det är lång och välanvänd.

 

Livslängden på ett fartyget påverkas ofta direkt av tillståndet på ballasttankarna .

 

De vanligaste tillfällen då ballasttankarna besöks är:

 1. Inspektioner av personal - En bra Chief Officer / Bosun är svårt att slå, men tyvärr varierar entusiasmen kraftigt från person till person. Detta kan resultera i inkonsekvent eller vag rapportering.
 2. Under trejdepartsgranskning - Lite för sent och ger tyvärr ofta överraskningar
 3. Superintendent - Under lasthanteringen går vanligtvis Ch. Officer och Super Intendent igenom tankarna. På grund av tidspress kan intrycket bli flyktigt. Några bilder tas och många problem kan missas
 4. Under reparation. - Reparatören har en specifik uppgift att utföra, vanligtvis för att något har misslyckats och han är ute igen så snart som möjligt.

                                                FROSIO och NACE Målningsinspektörer        

 

 

AlfaTest AB har utarbetat ett inspektionsprogram där vi genomför omfattande inspektioner av dessa utrymmen, med efterföljande detaljerade och lättlästa rapporter.

Pre-Garanti Dockningsinspektioner

Tre till sex månader efter leverans av ett nytt fartyg är en perfekt tid att genomföra en noggrann kontroll av barlasttankarna. Fel specificeras individuellt och dokumenteras och en fordran kan göras till varvet. Typiska fel som kan hittas kan vara:

 1. Låg torrfilmsbeläggning (Dry Film Thickness). Om DFT är låg kommer du att få för tidigt födda problem. Som vi vet är ballasttank renovering dyrt och svårt.
 2. Sprickbildning - både i beläggning och struktur.
 3. Genombränningar - Nya delar som svetsas på kan förstöra beläggningen på baksidan.
 4. Missade svetsar
 5. Dålig kvalitet på svetsarna
 6. Rörstöd saknas
 7. Utrustning från dockan kan har blivit kvarlämnat och kan skada

En annan viktig fördel är att systerfartyg som fortfarande är i produktion kan förbättras.

Periodiska inspektioner
Undvik överraskningar!!
Periodiska inspektioner kan utföras när som helst.
Ett kostnadseffektivt sätt är att göra inspektionerna tillsammans med tjockleksmätningar 15 månader före förfallodagen. Om det finns problem kommer du att ha en tydlig och detaljerad rapport som du kan använda när du planerar reparationen före eller under den kommande dockning.